Казаны чугунные

 

getimage 

Чаша азиатская 4,0 - К (казан)

Характеристики

Вес (кг) 4,47

2500 руб.

getimage

Чаша азиатская 5,0 - К (казан)

Характеристики

Вес (кг) 4,47

 

    руб.

getimage

Чаша азиатская 6,0 - К (казан)

Характеристики

Вес (кг) 5,37

 

 

3000 руб.

getimage  

Чаша азиатская 7,0 - К (казан)

Характеристики

Вес (кг) 5,37

 

   руб.

getimage

Чаша азиатская 8,0 - К (казан)

Характеристики

Вес (кг) 6,87

 

 

3500 руб.

getimage 3

Чаша азиатская 12,0 - К (казан)

Характеристики

Вес (кг) 7,67

 

 

4000 руб.

getimage 3  

Чаша азиатская 15,0 - К (казан)

Характеристики

Вес (кг) 7,67

 

   руб.

getimage 3

Чаша азиатская 18,0 - К (казан)

Характеристики

Вес (кг) 14,01

 

 

4800 руб.

getimage 3

Чаша азиатская 25,0 - К (казан)

Характеристики

Вес (кг) 15,47

 

 

5500 руб.

getimage 4

Чаша азиатская 6,0 - К-Д (казан)

Характеристики

Вес (кг) 5,47

 
getimage 4

 

Чаша азиатская 8,0 - К-Д (казан)

Характеристики

Вес (кг) 6,98

 
getimage 5

 

Чаша азиатская 12,0 - К-П (казан)

Характеристики

Вес (кг) 25,17

 
getimage 5

 

Чаша азиатская 18,0 - К-П (казан)

Характеристики

Вес (кг) 30,07

 
getimage 5

 

Чаша азиатская 25,0 - К-П (казан)

Характеристики

Вес (кг) 38,60